AKADEMIE

Toets- en Eksamenroosters

KWARTAAL 1 TOETSROOSTER 2019

Maandag 25 Februarie Afrikaans, Sepedi, Xitsonga Gr 4 – 7
Dinsdag 26 Februarie English HL and FAL Gr 4 – 7
Woensdag 27 Februarie Wiskunde Gr 4 – 7
Vrydag 1 Maart SW (Geskiedenis) Gr 4 & 5
Maandag 4 Maart NW Gr 4 – 7
Dinsdag 5 Maart SW (Geografie) Gr 4
Woensdag 6 Maart EBW Gr 7
Donderdag 7 Maart Tegnologie Gr 7

KONTAK ONS

Posbus 171
Agathastraat 13
Tzaneen, 0850

Tel: 015 307-3601/2
Faks: 015 307-4656

Epos: lstzn@mweb.co.za

SOSIALE SKAKELS